Sunday, July 25, 2010

Official Launching Of Skuad Sayang Wanita UMNO Pendang, Kedah: Coloring Contest Winners

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Official Launching Of Skuad Sayang Wanita UMNO Pendang, Kedah: Aid Awardance

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Official Launching Of Skuad Sayang Wanita UMNO Pendang, Kedah: Group Photo With Dato Seri Shahrizat

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Official Launching Of Skuad Sayang Wanita UMNO Pendang, Kedah: Arrival Of Dato Seri Shahrizat part 2

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Official Launching Of Skuad Sayang Wanita UMNO Pendang, Kedah: Arrival Of Dato Seri Shahrizat

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Official Launching Of Skuad Sayang Wanita UMNO Pendang, Kedah: Preparing For The Minister's Arrival part 3

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Official Launching Of Skuad Sayang Wanita UMNO Pendang, Kedah: Preparing For The Minister's Arrival part 2

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Official Launching Of Skuad Sayang Wanita UMNO Pendang, Kedah: Preparing For The Minister's Arrival

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Official Launching Of Skuad Sayang Wanita UMNO Pendang, Kedah: Coloring Contest

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Official Launching Of Skuad Sayang Wanita UMNO Pendang, Kedah: Cooking & Handicraft Demonstration part 3

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Official Launching Of Skuad Sayang Wanita UMNO Pendang, Kedah: Cooking & Handicraft Demonstration part 2

Photobucket

Photobucket


Photobucket

Official Launching Of Skuad Sayang Wanita UMNO Pendang, Kedah: Cooking & Handicraft Demonstration

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Official Launching Of Skuad Sayang Wanita UMNO Pendang, Kedah: The Atmosphere part 2

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Official Launching Of Skuad Sayang Wanita UMNO Pendang, Kedah: The Atmosphere

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Add other items